• 14062977598950x300rsz-1rsz-children-playing-with-balloons-1.jpg
  • 14062977964950x300108212762.jpg
  • 14062978361905x300rsz-1rsz-app.jpg
  • 14062986939950x300001.jpg
  • 14140497736950x300groente.jpg
  • warchild.jpg
gob midas
kdv midas
bso midas

Kinderopvang Midas voor de regio Haarlem

Elly Wijtvliet en Frans Bremer zijn in 1999 gestart met Kinderopvang Midas voor de regio Haarlem. Zowel Elly als Frans zijn pedagoog en hebben veel ervaring in de zorgsectoren.

Kinderopvang Midas hanteert Kaleidoscoop als pedagogisch concept en stimuleert de natuurbeleving van kinderen. Kinderopvang Midas, buiten gewoon goed!

Kinderopvang Midas organiseert voor uw kinderen buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, peuteropvang, gastouderopvang en oppas aan huis. 

Kernwoorden
Buiten -  spelen, en in het kinderdagverblijf ook  slapen. Voetballen op de voetbalvelden bij de BSO. Natuurbeleving, de natuur in met de Groene BSO
Gewoon – opvang in huiselijke kring in ons kinderdagverblijf, bij de gastouder  thuis. BSO locaties zonder spelcomputers maar met huiswerkbegeleiding
Goed – Enthousiaste en betrouwbare medewerkers die regelmatig worden bijgeschoold. Tevreden ouders en blije kinderen

Kwaliteit en professionaliteit. Voor u als ouder moet het goed voelen om het opvoeden van uw kind gedurende de opvangperiode over te laten aan vakbekwame mensen. Onze medewerkers en gastouders hebben allemaal een opleiding afgerond die hen tot specialisten maakt in het opvoeden van kinderen.

Kinderopvang Midas besteedt veel zorg en tijd aan individuele wensen van u en uw kind(eren) en geeft het onderhouden van deskundigheid van medewerkers en gastouders prioriteit.  

Alle kinderopvanglocaties en gastouders van Kinderopvang Midas staan geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

Kinderopvang Haarlem:
BSO EDO, BSO Menno Simonsz (groene BSO), BSO Dolfijn en Peutergroep/Peuterspeelzaal EDO

Kinderopvang Vijfhuizen:
BSO DSOV, BSO 't Wolfje en Kinderdagverblijf 't Wolfje.

Kinderopvang regio Haarlem - Haarlemmermeer: 
Gastouderopvang of opvang aan huis.

 

 

Personeelslogin

kinderdagverblijf midas